Hyppää sisältöön

Case: kunta

Ajatus Ohoi-palvelusta syntyi vastauksena kunta-asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Perinteisesti kriiseihin on varauduttu kriisisivustolla, joka saadaan käyttöön kun pääsivusto ei kestä kävijäkuormaa – näin varmistetaan tärkeimpien viestien läpimeno sähköisessä viestintäkanavassa vakavan poikkeustilanteen sattuessa.

Kuormittaviksi paisuvia suurkriisejä saattuu kuitenkin hyvin harvoin, ja arkisemmista erikoistilanteista tiedottaminen on ollut normaalin verkkopalvelun tiedotevirran ja niitä ylläpitävän henkilön varassa.

Esimerkiksi myrskyvauriot, tulvat ja kuivuus ovat aidosti edellyttäneet välitöntä viestintää Ch5:n asiakas-kunnissa. Nopeutta tarvitaan – silloinkin kun tiedotuksesta vastaava henkilö on kaatuneiden puiden saartama, omaa taloaan tulvasuojaamassa, tai ulkomailla lomalla!

Parainen.fi:ssä oli hyötyä pikatiedotuksesta heinäkuussa 2014. Mobiilihallintaa lähdettiin kehittämään.

Kun on kerran joutunut kurimukseen, osaa alkaa pelätä isompaa ja pahempaakin kriisiä. Sellaisia myös näkee sattuvan muissa kunnissa, ja usein seurauksena on kriisiviestinnän tiukka kritisointi jälkikäteen.

Ensimmäinen kriisiviesti on, että viestintää tulee lisää

Kaikkien erikoistilanteiden aikana on hyvä ohjata yleisön huomio olennaiseen sekä ylipäätään korostaa, että tilanne on tiedossa, siihen reagoidaan ja lisätietoa jaetaan avoimesti kun sitä saadaan. Usein tiedottaminen on myös vastuullisen tietolähteen äärelle ohjaamista; kehote seurata esimerkiksi Ylen tiedotusta tai poliisin tiedonantoja.

Ohoi mahdollistaa tavallisesta poikkeavan, huomiotaherättävästi muusta verkkosisällöstä erottuvan 'breaking news' -henkisen tiedotuksen käyttöönoton ja hallinnan etänä. Kriisitiedotuksen päälle/pois -kytkentä sekä viestien sisällön kirjoittaminen ja verkkopalveluun lähettäminen onnistuu missä ja milloin vain, viestintävastuullisen henkilön henkilökohtaisella älypuhelimella.

Kuntaliiton laatima, kuntien kriisiviestintää ohjaava opas Varaudu – Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa peräänkuuluttaa valmiutta  välittömään tiedotukseen:

Tiedotetta ei kannata ainakaan kriisin alkuvaiheessa hioa tunteja, vaan kriisistä on hyvä viestiä lyhyesti heti, kun ensimmäiset tiedot voi luotettavasti kertoa. Ensimmäistä tiedotetta kannattaa täydentää ja päivittää myöhemmin säännöllisesti – tarvittaessa useita kertoja päivässä – sitä mukaa kun uutta tietoa on saatavissa.

Opas verkossa

Ohoin voi kätevästi liittää myös perinteisempään kriisisivuun, jolla varaudutaan niihin tilanteisiin, joissa kotisivu ei kestä kävijäkuormaa. Samat, helposti hallittavat tilannepäivitykset jatkavat siis toimintaansa kevennetyllä kriisisivulla, mikäli siihen joudutaan turvautumaan. 

Odota odottamatonta!

Ei vain kriisiin

Voit kokeilla Ohoi-pikatiedotuspalvelua kaikkeen huomioviestintään. 

Esimerkkejä:

  • Messut, juhlapäivät, tilaisuudet, tapahtumat…
  • Poikkeusjärjestelyt, ruuhkat, häiriötilanteet ja niiden ratkeaminen
  • Kausien alkamiset, palveluajat, ilmoittautumiset, haut…

Normaalitilanne sekä tilanne jossa 3 tietoiskua pyörimässä:

Normaalitilanne sekä tilanne jossa 3 tietoiskua pyörimässä: